Medverkande 

Mötesledare Ingemar Hylén

Apell av Åse Gardebrand

Solister

Johan Wikström

Marie Larsson

Matilda Björqvist 

Göran Persson

Joysing

Step Of Joy

Joykids