Kommande Övningar

22

Onsdag 22 augusti

Step of joy 18:10
Höststart
Se hela kalendern

 

Medlemsavgiften 200:- betalas snarast för terminen till bg 5617-3818.

Bankgiro 5617-3818 skriv namn och kör.

Vi övar onsdagar jämn vecka kl.18.10 -19.00.
 
Vi ses Marie och Birgit

Kontaktpersoner

Birgit Gunnarsson   044-72175      
bgunnarsson@vinslovsmissionskyrka.se
Anna Hansson        044-85118      
ahansson@vinslovsmissionskyrka.se
Marie Larsson         0709-645751