Organisation

Vinslövs Missionskyrka är en del av Equmeniakyrkan. www.vinslovsmissionskyrka.se

Församlingens högsta beslutande organ är Församlingsmötet och därigenom en demokratisk kyrka. Hela församlingen träffas till möte minst 5 gånger per år och beslutar då om personal, ekonomi och verksamhetsfrågor.

Vid årsmötet i slutet av november väljs styrelse och funktionärer för det kommande året. Alla valda funktionärer är frivilliga. De flesta av medlemmarna deltar i någon ansvarsgrupp men detta är inget krav. Grupperna kan vara allt ifrån styrelse och nattvardstjänare till städgrupper och att vara värd i samband med gudstjänst.

Församlingens anställda pastor utgör tillsammans med styrelsen församlingens andliga ledarskap.

Styrelsen beslutar på Församlingsmötets uppdrag i löpande frågor och lägger förslag till Församlingsmötet. Under styrelsen finns olika råd, utskott och kommittéer som verksamhetsråd, musikråd, arbetsutskott, personalutskott, ekonomiutskott

Vill du veta mer. Ta kontakt med ansvariga via kontaktsidan